زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته‌بندی: milk

تصديق milk تلفظ ها