زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته‌بندی: milic

تصديق milic تلفظ ها