زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته‌بندی: hie

تصديق hie تلفظ ها