زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته‌بندی: grandfather

تصديق grandfather تلفظ ها