زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته‌بندی: goat

تصديق goat تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟