زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته‌بندی: geography

تصديق geography تلفظ ها