زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: geography

تصديق geography تلفظ ها