زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: countries

تصديق countries تلفظ ها