زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: bread

تصديق bread تلفظ ها