زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته‌بندی: accident

تصديق accident تلفظ ها