زبان:

اسلوونیایی

[sl]

بازگشت به اسلوونیایی

دسته بندی: Turkish alphabet

تصديق Turkish alphabet تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟