زبان:

اسلوونیایی

[sl]

بازگشت به اسلوونیایی

دسته بندی: elements

تصديق elements تلفظ ها