زبان:

اسلواکیایی

[sk]

بازگشت به اسلواکیایی

دسته بندی: ekstraklasa

تصديق ekstraklasa تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟