زبان:

سینهالی

[si]

بازگشت به سینهالی

دسته‌بندی: histoire

تصديق histoire تلفظ ها