زبان:

اسکاتلندی

[sco]

بازگشت به اسکاتلندی

دسته بندی: pojknamn

تصديق pojknamn تلفظ ها