زبان:

ساردينی

[sc]

بازگشت به ساردينی

دسته بندی: color

تصديق color تلفظ ها