زبان:

ساردينی

[sc]

بازگشت به ساردينی

دسته‌بندی: color

تصديق color تلفظ ها