زبان:

ساردينی

[sc]

بازگشت به ساردينی

دسته‌بندی: cardinal numbers

تصديق cardinal numbers تلفظ ها