زبان:

روسی

[ru]

بازگشت به روسی

دسته‌بندی: love

تصديق love تلفظ ها