زبان:

رومانیایی

[ro]

بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: animals

تصديق animals تلفظ ها