زبان:

پرتغالی

[pt]

بازگشت به پرتغالی

دسته‌بندی: adverbs

تصديق adverbs تلفظ ها