زبان:

پرتغالی

[pt]

بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: adverbs

تصديق adverbs تلفظ ها