زبان:

پرتغالی

[pt]

بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: adjetivo

تصديق adjetivo تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟