زبان:

لهستانی

[pl]

بازگشت به لهستانی

دسته‌بندی: . zarys

تصديق . zarys تلفظ ها