زبان:

لهستانی

[pl]

بازگشت به لهستانی

دسته‌بندی: (childrens talk) child penis

تصديق (childrens talk) child penis تلفظ ها