زبان:

لهستانی

[pl]

بازگشت به لهستانی

دسته‌بندی: (be) loosie-goosie

تصديق (be) loosie-goosie تلفظ ها