زبان:

لهستانی

[pl]

بازگشت به لهستانی

دسته‌بندی: (attack) with bayonets on rifles

تصديق (attack) with bayonets on rifles تلفظ ها