زبان:

لهستانی

[pl]

بازگشت به لهستانی

دسته‌بندی: (at least 2 of us) We stand/we are standing

تصديق (at least 2 of us) We stand/we are standing تلفظ ها