زبان:

لهستانی

[pl]

بازگشت به لهستانی

دسته‌بندی: (as if) hypnotise with one s eyes

تصديق (as if) hypnotise with one s eyes تلفظ ها