زبان:

لهستانی

[pl]

بازگشت به لهستانی

دسته‌بندی: (Are you) shaking in your boots?

تصديق (Are you) shaking in your boots? تلفظ ها