زبان:

لهستانی

[pl]

بازگشت به لهستانی

دسته‌بندی: (approx. Jannie_where are you going?

تصديق (approx. Jannie_where are you going? تلفظ ها