زبان:

لهستانی

[pl]

بازگشت به لهستانی

دسته‌بندی: (all of it) excluding vegetables/veggies

تصديق (all of it) excluding vegetables/veggies تلفظ ها