زبان:

لهستانی

[pl]

بازگشت به لهستانی

دسته‌بندی: (adding) one cent to another

تصديق (adding) one cent to another تلفظ ها