زبان:

لهستانی

[pl]

بازگشت به لهستانی

دسته‌بندی: (act) towards their mutual satisfaction

تصديق (act) towards their mutual satisfaction تلفظ ها