زبان:

لهستانی

[pl]

بازگشت به لهستانی

دسته‌بندی: (a male saying) I said/was saying

تصديق (a male saying) I said/was saying تلفظ ها