زبان:

پاپيامنتو

[Papiamentu]

بازگشت به پاپيامنتو

1.082 واژه های تلفظ شده.

 • ضبط تلفظ bèk bèk
 • ضبط تلفظ blou blou [color, town and city]
 • ضبط تلفظ apel apel [foods, fruits, fruit, German names, rzeczownik, noun, z francuskiego, French origin, apple]
 • ضبط تلفظ hòmber hòmber
 • ضبط تلفظ karson karson
 • ضبط تلفظ sinkuri sinkuri
 • ضبط تلفظ sombre sombre
 • ضبط تلفظ siudatnan siudatnan
 • ضبط تلفظ siudat siudat
 • ضبط تلفظ gai gai [卖、销售;街, German names, aggettivo, plurale di gaio]
 • ضبط تلفظ galiña galiña
 • ضبط تلفظ bisiña bisiña
 • ضبط تلفظ kachó kachó
 • ضبط تلفظ sapatu sapatu
 • ضبط تلفظ barbulètè barbulètè
 • ضبط تلفظ subrino subrino
 • ضبط تلفظ por fabor por fabor
 • ضبط تلفظ kuá kuá
 • ضبط تلفظ mal mal [Friend, goods, harry potter, averb, adjective, Cantanti, Malamute, dog, abbreviation]
 • ضبط تلفظ Bon Bon [bon, baati, wolof, ahloubadar, waxiin, noun]
 • ضبط تلفظ masha bon masha bon
 • ضبط تلفظ bira ront bira ront
 • ضبط تلفظ poko-poko poko-poko
 • ضبط تلفظ palu haltu palu haltu
 • ضبط تلفظ blanku blanku blanku blanku
 • ضبط تلفظ divi-divi divi-divi
 • ضبط تلفظ kini-kini kini-kini
 • ضبط تلفظ para (verb) para (verb)
 • ضبط تلفظ para (noun) para (noun)
 • ضبط تلفظ komader komader