زبان:

پاپيامنتو

[Papiamentu]

بازگشت به پاپيامنتو

1.075 واژه‌های در انتظار تلفظ:.

 • ضبط تلفظ aweró aweró
 • ضبط تلفظ te te [adjective, tea, ~ dziewczyny, these girls, ~ pomysły, these ideas, Scrabble words, pronoun]
 • ضبط تلفظ Te aworo Te aworo
 • ضبط تلفظ Te despues Te despues
 • ضبط تلفظ Mi ta bon Mi ta bon
 • ضبط تلفظ masha masha
 • ضبط تلفظ mashá bon mashá bon
 • ضبط تلفظ con con [noun, transitive verb, defraud]
 • ضبط تلفظ Con ta bay? Con ta bay?
 • ضبط تلفظ Bon biní Bon biní
 • ضبط تلفظ mashá mashá
 • ضبط تلفظ posibel posibel
 • ضبط تلفظ kòrda kòrda
 • ضبط تلفظ ban ban [monosyllable, ban, Oxford 3000, take care of, do]
 • ضبط تلفظ Ban sali! Ban sali!
 • ضبط تلفظ Mi stima bo Mi stima bo
 • ضبط تلفظ ainda no ainda no
 • ضبط تلفظ sea asina di sea asina di
 • ضبط تلفظ k'e k'e
 • ضبط تلفظ kon kon [air, who, German names]
 • ضبط تلفظ orkan orkan [weather, erkek isimleri, names]
 • ضبط تلفظ Latern Latern
 • ضبط تلفظ lanterna lanterna [sostantivo, architettura]
 • ضبط تلفظ kushina kushina
 • ضبط تلفظ bòter bòter
 • ضبط تلفظ bèk bèk
 • ضبط تلفظ blou blou [color, town and city]
 • ضبط تلفظ apel apel [foods, fruits, fruit, German names, rzeczownik, noun, z francuskiego, French origin, apple]
 • ضبط تلفظ hòmber hòmber
 • ضبط تلفظ karson karson