زبان:

پاپيامنتو

[Papiamentu]

بازگشت به پاپيامنتو

1.078 واژه های در انتظار تلفظ:.

 • ضبط تلفظ emperador emperador
 • ضبط تلفظ eksterno eksterno
 • ضبط تلفظ ekonomia ekonomia [noun, economics, rzeczownik, odmiana rzeczowników]
 • ضبط تلفظ divishon divishon
 • ضبط تلفظ di di [pronoun, biology, two, Scrabble words, dar, decir]
 • ضبط تلفظ Derecho Derecho
 • ضبط تلفظ densidad densidad [magnitud]
 • ضبط تلفظ cushina cushina
 • ضبط تلفظ chupachupa chupachupa
 • ضبط تلفظ caribe caribe [Caribe, hotels]
 • ضبط تلفظ caca caca [offensive, nom]
 • ضبط تلفظ cabai cabai
 • ضبط تلفظ Bélgika Bélgika
 • ضبط تلفظ botter botter [butter]
 • ضبط تلفظ bestia bestia [noun, rzeczownik, beast, bestialstwo, bestialsko, bestialski]
 • ضبط تلفظ bek bek [noun, names]
 • ضبط تلفظ bataya bataya
 • ضبط تلفظ barbulèt barbulèt
 • ضبط تلفظ asosashon asosashon
 • ضبط تلفظ area area [Oxford 3000]
 • ضبط تلفظ Alemania Alemania [country, geography, Countries of the World]
 • ضبط تلفظ aktivo aktivo
 • ضبط تلفظ papiamen papiamen
 • ضبط تلفظ Korsou Korsou
 • ضبط تلفظ Corsou Corsou
 • ضبط تلفظ Mi gusta Korsou Mi gusta Korsou
 • ضبط تلفظ Mi gusta Corsou Mi gusta Corsou
 • ضبط تلفظ Mi gusta Kòrsou Mi gusta Kòrsou
 • ضبط تلفظ juice juice [drink, fruit, vegetable]
 • ضبط تلفظ djus djus