زبان:

پاپيامنتو

[Papiamentu]

بازگشت به پاپيامنتو

1.082 واژه های تلفظ شده.

 • ضبط تلفظ lunanan lunanan
 • ضبط تلفظ welo welo
 • ضبط تلفظ puyito puyito
 • ضبط تلفظ boluntad boluntad
 • ضبط تلفظ Miho Miho [male names]
 • ضبط تلفظ Juli Juli [months, names, monat, Monate, noun, July, month, chronology, nominative, noms propis, Saints, sants o santes, first names]
 • ضبط تلفظ dianan dianan
 • ضبط تلفظ dialuna dialuna
 • ضبط تلفظ diaranson diaranson
 • ضبط تلفظ diahuebs diahuebs
 • ضبط تلفظ diasabra diasabra
 • ضبط تلفظ Januari Januari [months, january, month, noms propis, names, name, sants o santes]
 • ضبط تلفظ maart maart [months in afrikaans, March, month, zelfstandig naamwoord]
 • ضبط تلفظ September September
 • ضبط تلفظ Augustus Augustus [emperor, Caesar, Roman Empire, male first name, Catalan winery]
 • ضبط تلفظ April April [female names, first names, month]
 • ضبط تلفظ juni juni [months, Monate, chronology]
 • ضبط تلفظ yanuari yanuari [month, january]
 • ضبط تلفظ febrüari febrüari [month]
 • ضبط تلفظ apelá apelá
 • ضبط تلفظ aplasá aplasá
 • ضبط تلفظ canta canta [gramática, pronomes relativos, canta, verb - present, verb - present tense, cançon, gascon, chant]
 • ضبط تلفظ bebe bebe [brand names, butterfly, verbo, beber, presente]
 • ضبط تلفظ apliká apliká
 • ضبط تلفظ aploudí aploudí
 • ضبط تلفظ apoyá apoyá
 • ضبط تلفظ apreciá apreciá
 • ضبط تلفظ aprobá aprobá
 • ضبط تلفظ apsorbé apsorbé
 • ضبط تلفظ arestá arestá