زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته‌بندی: yes

تصديق yes تلفظ ها

  • awa تلفظ awa