زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: sostantivo

تصديق sostantivo تلفظ ها