زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته‌بندی: Philippines

تصديق Philippines تلفظ ها