زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: Philippines

تصديق Philippines تلفظ ها