زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته‌بندی: nom

تصديق nom تلفظ ها