زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: mouth

تصديق mouth تلفظ ها