زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: languages

تصديق languages تلفظ ها