زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته‌بندی: Indonesian name

تصديق Indonesian name تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟