زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته‌بندی: Filipino

تصديق Filipino تلفظ ها