زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: color

تصديق color تلفظ ها