زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته‌بندی: color

تصديق color تلفظ ها