زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته‌بندی: animals

تصديق animals تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟