زبان:

اکسیتان

[oc]

بازگشت به اکسیتان

دسته بندی: aplechar

تصديق aplechar تلفظ ها